+46732423444 info@istolt.se

Under perioden från 1950 till 1960 på island var som jag har skrivit tidigare både dömt utseendet och ridegenskaperna men upp ur 1960 togs bort exteriör delen från GK eftersom att avels visningarna hade fått den uppgiften att hitta bästa avelshingstar och ston i varje landsdel. Efter det då dömdes enbart ridegenskaperna inkluderat vilja och helhetsintryck.

I GK på 60 talet kom upp ett förslag att dela GK i A och B flock. Tidigare hade det varit en klass med “Godhästar” eller Gædingakeppni oavsett om hästen var 4 eller 5 gångare.

Definitionen var A flock för hästar med pass och B flock hästar utan pass. Detta nya form spreds ut och klubbarna tyckte att detta nya form var utmärkt med 2 valmöjligheter. Intresset för att delta i dessa tävlingsformer ökade markant på kort tid. På den isländska ön fanns redan på 60 talet drygt 40 klubbar över hela landet och här började samtidigt intresset för att dela på 4 gångare och 5 gångare. Detta var något nytt roligt och utvecklande och varje klubb anordnade årets tävling som var verkligen en högtidsstund där människor och hästar möttes och ett folkfest uppstod

På landmot 1970 började GK i det form som det är i dag med båda klasserna. Reglerna för bedömning av bästa hästen är i stort sätt det samma med lite variation av betoning av gångarterna.

Källor

Hesturinn okkar 1960, 1966 1970 och 1974

Islenski hesturinn e Gísli B Björnsson och Hjalti JónSveinsson

Vill du ha islandshäst nyheter?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om du har intresse för olika typer av nyheter om Island och islandshästen

You have Successfully Subscribed!